Güve

Güve

Güve insanlara sinsice zarar veren canlılardır. Yapı ve şekil olarak yaşadığı yere ve beslenme şekline bağlı olarak farklı şekillerde olabilirler. Güve beslendiği besine bağlı olarak farklı isimler alır. Yeryüzünün her kısmında yaşayan güveler her ortamda bulunurlar. Güve türüne bağlı olarak bazı türleri kanatlı bazı türleri ise kanatsızdır. Genel olarak bir güvenin boyu birkaç mm olurken bazı güveler 12 mm kadar olabilmektedir.

Çeşidine bağlı olarak hem etçil hem de otçul olarak beslenirler. İnsanların yaşam alanlarında birçok güve çeşidine rastlamak mümkündür. Genel olarak en çok rastlanan güve çeşidi kelebeğe benzer. Hatta insanlar bunu kelebek zannettikleri için zararsız bir hayvan deyip karışmazlar. Görünüş olarak çok tatlı bir görünüşü olan güveler farklı renklerde olabilirler ve aynı güve üzerinde farklı renkleri bulmakta mümkündür. kanatlı güvelerde baş kısmında kalın ve tırtıllı iki anteni vardır , kanatları tüylü ve pamuksu bir görünümdedir. Güvenin vücudu çok narin ve hassastır. İnsan ve hayvan üzerinde güve barınmaz. Beslenmesinde de hayvan ve insan kanını kullanmazlar. Yani güveler insanı asla ısırmazlar ve sokmazlar. Güvelerin insanlara verdiği en büyük zarar insanların eşyalarına ve yiyeceklerinedir. Genel olarak güveler ışığa karşı çok hassas olurlar. Bu nedenden dolayı güveler gündüzleri çok pasif olurlar ve geceleri ise çok aktiftirler. Güve haşeresi üzerinde çok ufak titreşimleri dahi algılayacak kapasitede olan bir sistem vardır. Bu sistem radar ve sonar cihazlarından daha hassas bir yapıya sahiptir. Güveler gece aktif olduğu için ortamda geceleri uçuşur ve hareket ederler. Güve ile beslenen yarasalar gece güve avına çıkar. Fakat güve üzerindeki radar sistemleri çoğu zaman güveyi av olmaktan kurtarır. İnsanların sıklıkla karşılaştıkları güve çeşitleri; elbise güvesi, tahıl güvesi, ahşap güvesi, halı güvesi, mobilya güvesi, deri güvesi olmak üzere birçok çeşidine rastlanır. Güveler insanların evlerindeki eşyalara, ekili alanlarındaki ekinlere, elbise depolarında ki elbiselere, halı ve deri depolarında farklı tahribatlar yaparak insanlara için zararlı olurlar. Güveler açlığa ve susuzluğa çok uzun zaman dayanabilirler. Güveler besin bulamadığı zaman hiçbir şey yemeden kendi kozasına çekilip 2 yıl kadar yaşayabilirler.

Güve ile kelebek birbirine çok benzer bunları birbirinden ayırt etmek için şu özeliklere bakmak gerekir. Güve haşeresinde kanatlar pullu bir yapıdadır. Kelebekte ise kanatlar pulsuzdur ve sade haldedir. Kelebeklerin renkleri çok canlıdır ve insanlar baktığında göz alıcı bir şekildedir. Güvelerin renkleri ise daha mattır ve pamuksu yapıdadır. Güvelerin üzerinde bulunan iletişim ve algılama organları ( sonar ve radar ) çok gelişmiştir, kelebeklerde ise bu sistem daha az gelişmiştir. Güveye baktığımızda antenleri zarif ve tırtılı bir yapıdadır. Kelebeklerin antenleri ise kalın bir yapıdadır. Güveler beslenmesini gece yapar ve geceleri çok aktiftirler. Kelebekler ise gündüzleri aktif olurlar.

GÜVELERDE ÇOĞALMA
Güveler üremek ve çoğalmak için mutlaka çift taraflı eşeye ihtiyaç duyarlar. Güvelerin üremesi havanın sıcaklığına ve beslenmesine bağlı olarak değişir. İyi beslenen ve uygun ortamda yaşayan güve bir yıl içinde 4 -5 defa üreyebilir. Güvelerin çeşidine bağlı olarak yumurtalarını farklı yerlere bırakırlar. Uygun sıcaklıkta güve yumurtaları 1 hafta 10 gün kadar bir zaman içinde olgunlaşır. Daha soğuk havalarda yumurtalar 30 - 40 gün içinde ancak olgunlaşırlar. Güve larvaları yumurtadan çıktıktan sonra yaklaşık olarak 1 ay içerisinde ergin hale gelir.
İNSAN HAYATINI OLUMSUZ ETKİLEYEN BELLİ BAŞLI GÜVE ÇEŞİTLERİ
1 - TAHIL GÜVESİ
Tahıl güvesi tahıl ve hububatlar üzerinde yaşayan ve tahıllara büyük zararlar veren bir canlıdır. Yapı olarak diğer güve çeşitlerinden farklıdır. Tahıl güvesi hem ekili alanlarda hem de tahıl depolarında ve silolardaki erzaka zarar verir. Tahıl güvesi depolara ve silolara ekinlerin tohumları üzerindeki yumurtalar ile gelir. Tahıl güvesi tahılların iç kısmını kemirerek yer ve tahılları verimsiz hale getirir. Aynı zamanda tahıl güveleri tahılları yediği zaman tahılların üzerine dışkılarını ve salyalarını bırakarak bazı hastalıkların bulaşmasında da etkili rol alırlar. Tahıl güvesi ilaçlamada çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü tahıllar insanların besin kaynağıdır ilaçlama yapılırken kesinlikle ilaçlar tahılları bozmamalı. İlaçlamada kullanılan ilaçlar haşereye çözüm olmalı fakat kesinlikle insan sağlığına zararlı olmaması gerekir.
2 - DERİ GÜVESİ
Bu güve çeşidi özellikle hayvansal maddeler ile beslenen bir böcek türüdür. Deri güvesi hayvan derisi ve hayvansal ürünlerden oluşan bütün eşyaları ve emtiaları kemirerek yer ve beslenir. Deri güvesi ev ortamında deriden oluşan koltukları yün ve kıldan oluşan yatak, kilim, yorgan, yastık ve elbise gibi bütün eşyaları kemirip yer. Büyük deri depolarında ve fabrikalarda insanlara ciddi derecede zararlar verir.
3 - ODUN ( AĞAÇ) GÜVESİ
Ağaç güvesi evlerde ve dış ortamlarda bulunan ahşap ve odunlar üzerine yerleşerek bunlar ile beslenir. Bu bakımdan ahşap evlere ve ahşap eşyalara çok zararları vardır. Odun güvesi insanı ve hayvanı ısırmaz ve hayvansal ürünlere zarar vermez.
4 - HALI GÜVESİ
Halı güvesi diğer güvelerden çok farklıdır. Halı güvesi üzeri birçok tüylerle kaplı ve ufak yapıdadır. Evlerdeki kullanılmayan yün halı ve yün elbiseleri kemirerek yer ve onlara zarar verir. İnsan ve hayvanlar üzerinde bulunmayan halı güvesi sadece insanların eşyalarına zarar verir.
5 - SALKIMGÜVESİ ( BİTKİ GÜVESİ)
Salkım güvesi özellikle bağ ve asma ağaçlarına zarar veren bir güve çeşididir. Çiftçilikle uğraşan insanların ekinlerine büyük zararlar verirler. Üzüm tanelerini, asma çiçeklerini ve asma yapraklarını yiyerek bu bitkilere zarar verirler. Bitki güvesi de diğer meyveli bitkiler üzerinde bulunur özelikle bitkilerin çiçek açma döneminde çiçeklerini kemirip çiçeklerin dökülmesine neden olurlar ve bitkilerin ürünler vermesini sağlarlar. Bitki güvesi meyvelerin üzerinden beslendiğinde meyveyi çelimsiz yapar ve kalitesini düşürür. Güvenin türü ne olursa olsun hiç fark etmez görüldüğünde mutlaka ilaçlama firması tarafından ilaçlatılmalı.
GÜVE İLAÇLAMASI VE GÜVEYLE MÜCADELE NASIL YAPILIR?
Güve ilaçlama ve güve ile mücadele güvenin türüne bağlı olarak değişir. Güve ile ilaçlaması çok dikkat ister. Güve ilaçlamasında güvenin çeşidine bağlı olarak farklı ilaçlar kullanılır. Buğday güvesi için kullanılan ilaçlar, halı güvesinde kullanılan ilaçlardan farklıdır. Bağ güvesi ve bitki güvesi için kullanılan ilaçlar daha da farklıdır. Güve ilaçlaması için mutlaka konusunda uzman ilaçlama şirketleri ile çalışın. Güve ilaçlamada kullanılan güve ilacı sıvı ilaçlardan oluşmaktadır.
Güve ilacı olarak dışardan aldığımız tarım ilaçları kesinlikle %100 çözüm sunmaz. İlaçlama şirketi olarak ziraat mühendisi kontrolü altında hazırlanan ilaçlar ile sizlere garantili kesin çözüm sunuyoruz.