Fare

Fare

Fare omurgalı hayvanlardan olup memeli bir hayvandır. Haşereler arasında en gelişmiş sisteme sahiptirler. Biyolojik yapısı farklı olan farelerin baş kısmında 2 adet göz, 2 adet kulak ve kemirici dişlerden oluşan bir ağız yapısına sahiptir. Farenin bedeninin alt kısmında 4 adet ayak bulunur. Bazı fare türünde ön 2 ayak kısa, arka 2 ayak ise oldukça uzundur. Farelerin koku alma yeteneği çok gelişmiş haldedir. Bu bakımdan fare yiyeceklerin yerini burnu sayesinde çok rahat bulur. Farenin bedenini arkasında ince uzun bir kuyruğu bulunur. Bazı türlerinde kuyruk farenin bedeninin 2 katı kadardır. Farenin ayaklarının ucunda parmakları bulunur ve parmakların uç kısmı tırnaklıdır. Bu sayede fareler çok yüksek yerlere kadar tırmanırlar. Bu yüzden fare ilaçlama sıklıkla başvurulan ilaçlama türüdür.

Fareler beslenmede hem etçil hayvanlardır hem de otçuldurlar. Fare haşeresi bulunduğu ortama ve türüne bağlı olarak farklı besinlerle beslenir. Ev faresi evdeki her türlü gıdaları yer ve beslenir. Lağım faresi lağımdan beslendiği gibi bazen dış ortamdan beslenir. Su faresi sudaki canlılar ile beslenirken tarla faresi de ekinlerin yumrularını ve köklerini kemirerek beslenir. Fare haşeresi çok pistir insanın yediği ve yemediği her türlü besinleri yer. Hatta ölü hayvan leşinden tutunda ufak böcekleri dahi her şeyi yerler. İnsanlar uyudukları zaman bazı fare türleri sinsice yaklaşıp insanın kulak, burun, ağız ve parmaklarını kemirip yer. Farelerin tükürük bezleri narkoz etkisindedir. Bu bakımdan fare insanı kemirdiği zaman insanlar bunu fark etmez. Bazı fare türleri doğal ortamda bulunurken bazıları da evlerin iç kısımlarına kadar girip evlerde yaşar. Fare türleri kesinlikle yalnız yaşamayı sevmez. Genellikle fareler toplu halde yaşarlar. Fare haşeresinin bulunduğu yerler; ev ortamı, çatılarda, lağımlarda, tarlalarda, suda ve gıda maddesinin olduğu her yerde fare canlısına rastlamak mümkündür.

Fare haşeresi besine ulaşmak için çok sert olan betonları ve mermerleri dahi kemirir. Bu kemirme esnasında farenin dişleri aşınır fakat fare haşeresinin dişlerinin özelliği bu dişler kendini tekrar yeniler. Fare genellikle yuvasını toprağın altına yapar ve toprağın derinliğine kadar inerek orda yuvalanır. Fare bu yuvasına sürekli besin depo eder ve kışın bu besinler ile beslenir. Bir kanguru faresi yuvasına yaklaşık olarak 50kg erzak toplar. Fare haşeresi memeli hayvanlar arasında en çok üreyen ve çoğalan canlıdır. Fare tüm memeli hayvanlarda olduğu gibi canlı yavru doğurur. Fare doğurduğu yavrularını belli bir süre kendi sütü ile besler. Yavru fareler büyüyüp körpe yavru haline geldiğinde dışardan kendi başına beslenir. Fare yaklaşık olarak yılda 8 - 10 defa yavru doğurur. Fare her yavrulamada türüne bağlı olarak 6 - 10 canlı yavru doğurur. Fare haşeresi insanın hem besinine zarar verir hem de insana birçok hastalığı bulaştırır. Bu bakımdan insanların bulunduğu alanda fare varsa mutlaka ilaçlanması gerekir. Aksi takdirde fareler hem çok çabuk çoğalır ve her tarafa yayılır. Hem de birçok hastalığı ve mikrobu insana bulaştırmış olur. Farelerden insana bulaşan en önemli hastalıklar şunlardır. Verem, lyme, kuduz, fare ısırığı, şap hastalığı, Veba hastalığı, salmonella, parazit hastalıkları, listoriosis, sodoko, Tifüs, bağırsak hastalıkları, humma, grip gibi daha birçok hastalık insanlara farelerden bulaşmaktadır.

Fare haşeresi insanlar için tehlikeli olduğundan kesinlikle bu canlılar ile mücadele etmek gerekir. Fare ile mücadele için mutlaka profesyonel ilaçlama şirketi ile çalışın. Ferdi olarak ilaçlama yapmayın ve korsan kişilere ilaçlama yaptırmayın. Kullanılan yanlış ilaç ve ilaçlama yöntemi sağlığınızı bozar ve tehlikeye sokar. İlaçlama şirketi olarak her türlü haşere ve böcek ile yıllardan beridir mücadele etmekteyiz. Fare ilaçlama için ilaçlama şirketimizden bilgi alabilir ve randevuda bulunabilirsiniz.

FARE TÜRLERİFINDIK FARESİ (Ev faresi) Fındık faresi diğer adıyla ev faresi insanların yaşadığı yerde bulunur. Fındık faresi çok küçük yapılı bir fare olup boyu 10cm yi zor bulur. Evlerin çatı ve bodrumuna hatta bazen evlerin içlerine yuva yaparlar. Ev faresi yaz kış demeden her zaman evde bulunur. Ev faresi beslenmesinde evde bulduğu her türlü gıdayı yer. Ev faresi ayrıca evdeki eşyaları kemirdiği için ev eşyalarına büyük zarar verir. Ev faresi insanlara aynı zamanda birçok hastalık ve mikrop bulaştırır.

TARLA FARESİ Bu fare çeşidi isminden de anlaşıldığı gibi tarlalarda yaşayan ve tarladaki ürünler ile beslenen bir fare çeşididir. Genel olarak tarla faresi 16cm boyundadır. Tarla faresi tarladaki hem meyve ve sebzeleri tüketir hem de tarladaki ekinlerin köklerini kemirerek ekinin kurumasına neden olur. Tarla faresinin yediği meyve sebzelerden insanlar yediği zaman insanlara birçok mikrop bulaşır. Tarlalarda fare var ise mutlaka bu fareler ile mücadele etmek gerekir. Yoksa tarla faresi çok kısa zamanda ürer ve çoğalır. Tarla faresi yılda 6 - 8 defa yavrular ve her defasında 6 - 10 adet yavru yapar.

KÖR FARE Kör farenin gözleri deri altına çekilmiş bir vaziyettedir. Yani dışarı ile bağlantısı yoktur ondan dolayı bu isim ile bilinir. Kör fare sürekli toprak altında yaşar. Kör fare gündüzleri tarlalarda kazdığı toprak altında pasif olarak dinlenir. Zaten kör farenin derisi çok incedir ve üzerinde tüy yapısı çok azdır. Bu bakımdan güneşe çıkmaz. Kör fare beslenmesini gece yapar. Beslenmesinde tarladaki her türlü bitkisel maddeleri yer. Tarlada gezinirken birçok yerde delikler açarlar ve tarlayı kullanılmaz hale getirirler. Kör fare hem de tarladaki besinleri tükettiği için insana birçok zarar verir. Bu bakımdan ekinler arasında kör fare var ise mutlaka ilaçlanması gerekir. Kör fare ilaçlaması için ilaçlama şirketimizden bilgi alın ve ilaçlama isteyin.

KANGURU FARESİ Kanguru faresi yapı olarak kanguruya benzer. Arka ayakları çok uzun olan bu farede ön ayaklar çok kısadır ve arka ayakları ile zıplayarak hareket eder. Kanguru faresinin kulakları tıpkı tavşan gibi uzundur. Kanguru faresi genellikle geceleri aktif olup beslenmesini gece yapar. Kanguru faresi evlere kadar gelmez. Kanguru faresi bağ ve bahçelerden meyve sebzeleri kendi yuvasına taşır. Bir kanguru faresi yuvasında yaklaşık olarak 50kg erzak bulunur.

LAĞIM (KEME) FARESİ Lağım faresi kendi türleri arasında en büyük olan fare türüdür. Lağım faresi genel olarak 30cm kadardır. Beslenmesini genellikle pis lağım sularından yapar. Lağım faresi bazen kanalizasyondan insanların yaşam alanlarına gelir. Ve insanların hem besinine hem de kendisine zarar verir. Bazen ev içlerine girip insanı kemirirler. Lağım faresi yılda 4- 5 defa ürer ve yavrular. Her yavrulamada bir lağım faresi 6 - 8 kadar yavru doğurur. Lağım faresi ile mücadele etmek çok zordur. Kolay kolay ölmeyen bir haşeredir. Lağım faresi ile mücadele için mutlaka ilaçlama şirketlerinden profesyonel destek alın. İlaçlama firması olarak 7 gün 24 saat tüm haşere ve böceğe karşı ilaçlama hizmeti sunmaktayız.

ÇATI FARESİ Çatı faresi adından da anlaşıldığı gibi evlerin çatı ve bodrumunda yaşayan bir fare türüdür. Çatı faresi ev faresinden büyük fakat lağım faresinden küçüktür. Genel olarak 20 - 25cm boyundadır. Çatı faresinin ayakları çok sağlam ve tırnakları çok güçlüdür bu saye de çok yüksek yerlere kadar tırmanırlar. Çatı faresi iyi beslendiği zaman ve uygun bir yaşam koşuluna ulaştığında 4 - 5 defa ürer. Çatı faresi her üremede 6 - 8 kadar yavru doğurur. İnsanların sürekli karşılaştıkları bazı fare çeşitleri şunlardır:
Orman faresi, su faresi, çeltik faresi, çekirge faresi, pamuk faresi, keseli fare, huş faresi, kobay fare, hamster ve yeleli fare .vb olmak üzere bir çok fare çeşidi bulunmaktadır.